,,Kogemusnõustajate baaskoolitus''  
September 2023


Koolitusele on oodatud inimesed, keda kõnetab nõustamise valdkond. Kogemusnõustamise roll eeldab kõrget vastutustunnet ja koostöö tahet nii kliendi kui ka spetsialistide võrgustikuga.
Eelduseks on heal tasemel isiklik taastumine ja vähemalt põhiharidus. Koolituse läbimine loob eelduse asuda tööle kogemusnõustajana rehabilitatsioonimeeskondades, tervishoiu- või haridusasutustes või erasektoris.

Koolituse eesmärk: Kogemusnõustaja toetab muutuste ja kriisiprotsessides inimeste taastumist. Ta on jõustaja, väärtustaja ja motiveerija.  
Õpetamas on sotsiaalvaldkonna spetsialistide täienduskoolituste valdkonnas silmapaistvad ja kogenud koolitajad.

Koolituse sisu:​
-  Sissejuhatus kogemusnõustamisse
-  Nõustamise alused, nõustamiseetika
-  Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused
-  Isikliku taastumiskogemuse analüüs
-  Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
-  Baasteadmised ja oskused kriisitöös
-  Baasteadmised ja oskused grupitöös
-  Lisamoodul „Töö keeruliselt käituvate klientidega”
- Praktika
- Iseseisev töö
- Lõputöö

Lõpetamise tingimused:
- Auditoorne õpe on läbitud minimaalset 80% mahus (lubatud puudmiste arv on 2.5 koolituspäeva)
- Praktika on läbitud 100% mahus ning sellel on praktikajuhendaja positiivne hinnang
- Lõputöö õigeaegne esitamine koos koolitajate positiivse hinnanguga tööle
- Koolitajate positiivne hinnang õppekavas välja toodud lõpetamise eeldustele

Koolituse lõpetamist tõendab tunnistus.
Koolituse osalist läbimist tõendab koolitustõend. See väljastatakse juhul, kui õpe pole läbitud täismahus või puuduvad positiivsed hinnangud mõnede väljaõppe osade suhtes. 
Koolitusele pääsemise ning lõpetamise eeldustest ning õpiväljunditest

saate ülevaate koolituse õppekavast.
Loov Ruum Koolitused on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma Kogemusnõustaja baaskoolitus hindamise 2023. aastal.Koolituse praktiline info:

Koolituspäevad I õppegrupis (E, T)   
1. sessioon
18.09 kl. 12.00 - 19.00
19.09 kl. 10.00 - 17.00
2. sessioon
02.10 kl. 12.00 - 19.00
03.10 kl. 10.00 - 17.00
3. sessioon
16.10 kl. 12.00 - 19.00
17.10 kl. 10.00 - 17.00
4. sessioon
30.10 kl. 12.00 - 19.00
31.10 kl. 10.00 - 17.00
5. sessioon
13.11 kl. 12.00 - 19.00
14.11 kl. 10.00 - 17.00
6. sessioon
27.11 kl. 12.00 - 19.00
28.11 kl. 10.00 - 17.00
Esimesel õppepäeval alati kell 12.00-19.00, arvestades kaugemalt tulijatega. Teisel õppepäeval alati kell 10.00-17.00.
Koolituspäevadel tuleb osaleda min 80%.

Koolituspäevad II õppegrupis (R, L)    
1. sessioon
22.09 kl. 12.00 - 19.00
23.09 kl. 10.00 - 17.00
2. sessioon
06.10 kl. 12.00 - 19.00
07.10 kl. 10.00 - 17.00
3. sessioon
20.10 kl. 12.00 - 19.00
21.10 kl. 10.00 - 17.00
4. sessioon
03.11 kl. 12.00 - 19.00
04.11 kl. 10.00 - 17.00
5. sessioon
17.11 kl. 12.00 - 19.00
18.11 kl. 10.00 - 17.00
6. sessioon
01.12 kl. 12.00 - 19.00
02.12 kl. 10.00 - 17.00
Esimesel õppepäeval alati kell 12.00-19.00, arvestades kaugemalt tulijatega. Teisel õppepäeval alati kell 10.00-17.00.
Koolituspäevadel tuleb osaleda min 80%.

Koolituse 2. osa mõlemas õppegrupis - praktika ja praktika juhendamine, lõputöö  

- Juhendatud praktika: 14. detsember - 15. aprill. Sisaldab koolipoolset praktika juhendamist. Koolipoolne praktika toimub vahemikus 11.-13. detsember (nendest kuupäevadest tuleb 2 päeval osaleda).

- Lõputöö esitamise tähtaeg: 15. aprill

- Õpitulemuste hindamine: 15.-25. aprill

- Tunnistuse väljastamine: 30. aprill 2024.

Koolituse 2. osa tuleb täita 100% mahus.


ÜLDINE INFO:

Kogemusnõustaja baaskoolituse üldinfo leiad siit.

Koolituse õppekava failiga saad tutuvuda siin.

Asukoht: Loov Ruum koolituskeskus, Tallinn, Pirni 7,  II korrus.
Koolitusruumidesse pääseb liftiga ning majas on invatualett. 

Grupi suurus: max 20 osalejat.
Hind: 1350 € (koos käibemaksuga).
Saab kasutada Sotsiaalkindlustusameti täienduskoolitustoetus, mida makstakse töötavale puudega inimesele tööalase enesetäiendamise eesmärgil. Kui soovid kandideerida riigitoetusega õppekohale, kooskõlasta palun juba enne kandideerimist, kas Sotsiaalkindlustusamet annaks nõusoleku õppe rahastamiseks, juhul, kui sulle pakutakse kohta õppegrupis!
Meie kool võib kaaluda ühe tasuta õppekoha eraldamist. Tasuta õppekoha pakkumisel arvestame teema unikaalsust ja kaetust Eestis.
Õppemaksu on võimalik tasuda osamaksetena või kombineerides riiklikke õppetoetuseid ja omaosalust. Erikokkulepete osas võta palun ühendust!

Koolitajad: Anneli Valdmann - põhikoolitaja, psühholoog, koolitaja, superviisor;  
Liisa Paavel - pereterapeut, eripedagoog, kogemusnõustajate koolitaja;
Urme Puntso - koolitaja, kogemusnõustaja.

Koolituse lisainfoloovruum.urme@gmail.com , 55 694 824
Registreerimisküsimused: loovruum.assistent@gmail.com