Supervisioon ja coaching
Kellele ja milleks?
Coachingu ja supervisoonitöö on võimalus ennast töölaselt hoida, arendada ja laadida. Coaching ja supervisioon ehk töönõustamine on hea tee igaühele, kes soovib muutusi, lahendusi või toetust tööelus.

Mõtteid supervisioonist ...
Kui te tahaksite elus kohtuda inimesega, kes on 
elus ühtaegu õpetaja, nõustaja, toetaja ja konsultant, sinna juurde veel tähelepanelik vaatleja, ,,arst’’, coach ja ,,suurem sõber’’, siis püüdke kohtuda mõne superviisoriga! Hea superviisor kannab endas kõik neid rolle ja enamgi veel. Te võite teha koostööd keeruliste kliendijuhtumite lahendamiseks, meeskonda sobitumiseks, oma koha, rolli ja piiride leidmiseks või läbipõlemise ennetamiseks. Saab areneda inimene ja/või organisatsioon. ,,Supervisioon algab ja lõpeb töö teema juures, vahepeal võib olla ka teisi radu, mis tuleb läbi käia.’’
Superviisor on 
nagu teekaaslane või targem sõber, kellega asju arutada ja seeläbi endas inimestes, klientides, tööprotsessides või maailmaasjades selgust saada. Vahel kulub ära ka leebelt range
korralekutsuja, kes aitab meil piire tunnetada. Superviisor saab toetada
paljude keeruliste ja põnevate arenguprotsesside käima minemist ja käimas 
olemist. Aga … see kõik vajab üht väga olulist ressurssi – aega. Supervisoon on protsess, see ei ole lühikonsultatsioon. Mida suurema
valmisolekuga sellesse protsessi astuda, seda huvitavam ja viljakam see on. 
Lähemalt saad supervisiooni ja  coachingu õppe kohta lugeda ISCI (International Supervision and Coaching Institute) lehelt.

Coachingus ja supervisoonitöös osalemiseks on 3 võimalust
*  individuaalne töö - üks-ühele suhe
*  töö avatud grupiga
*  töö meeskonna, tiimi või organisatsiooniga
Teen tööd kõigil siintoodud viisidel.
Kõige enam olen töötanud sotsiaalvaldkonna ettevõtete ja professionaalidega - nõustajad, asendushooldussüsteemi töötajad, tugiisikud (aastas enam kui 100 tundi). Lisaks hariduse ja meditsiinivaldkonna Aitajate toetamine. 

Olen tänaseks  Euroopa ANSE (Association of National Organisation for Supervision and Coaching in Europe) ja ESCÜ 6. taseme kvalifikatsiooniga superviisor ja coach sotsiaalvaldkonna spetsialiseerumisega. Kuulun Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse (ESCÜ). Minu superviisoriõpe kestis 2,5 aastat ja 568 akh. Selle alla jääb vundamendina psühholoogi haridus ja nõustamiste ning gruppidega töötamise kogemus alates aastast 2004. Osalen ise jätkuvalt supervisioonides. See annab mulle tugeva pinna heaks tööks. 

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu leht -
ESCÜ
Association of National Organisation for Supervision and Coaching in Europe leht - ANSE 
 


Vajaksid sa supervisiooni või coachingut? Vajab seda sinu meeskond või meeskonnaliige? Võta minuga ühendust! 

Supervisioonitööd teen ma Loova Ruumi nõustamisruumides aadressil Pirni 7 Tallinn.
Kui oled kaugemal, siis on võimalik teha tööd ka üle veebi.
Hind:

80 € tund (60 minutit)
70 € tund püsiklientidele (alates 6. kohtumisest)
110 € 1,5 tundi
Sessioonist ette teatamata loobumisel või loobumisest teavitamisel hiljem kui 24 h enne vastuvõtuaega esitatakse arve 50% summas.

Broneerimine:

loov.ruum@gmail.com
+372 56 696 105