„Karjäärispetsialisti väljaõpe“      
7. september - 7. detsember 2024
Oled oodatud liituma!

Kellele on koolitus mõeldud?
Koolitusele on oodatud inimesed, kel on kõrgharidus ja soov
ennast arendada karjäärinõustamise valdkonnas ning omandada karjäärinõustaja kompetentsid tööks karjäärinõustajana.  

Kuhu edasi?

Koolituse läbimine loob eelduse asuda
tööle karjäärinõustajana koolides, noortekeskustes, karjääriõpetuse kursuste koolitajana (läbiviijana), avalikus ja erasektoris inimeste arengu toetajana,
personali- ja koolitusasutustes, organisatsioonide personali osakondades karjääriõppe ja karjäärijuhtimise alal.

Koolituse eesmärk: Omandada baasteadmised ja oskused tööks karjäärispetsialistina, et toetada inimesi kutse, töö, koolituse ja haridustee valikute tegemisel kogu elukaare jooksul.
Koolitus on väga praktiline ning koolituse lektorid on oma ala tunnustatud asjatundjad ja omavad antud
valdkonnas pikaajalist töökogemust


Koolituse sisu:​
- Karjäärinõustamise põhimõtted, teenused ja meetodid
- Nõustamispsühholoogia
- Erinevad etapid nõustamises ja nõustaja oskused
- Grupinõustamine
- Karjäärialane nõustamisprotsess eri sihtrühmadega
- Eneseanalüüsi koostamine

Õpiväljundid. Koolituse läbinud isik:
- omab oskust planeerida ja juhtida karjäärinõustamise protsessi lähtuvalt erinevatest karjääriteooriatest ning nõustamispsühholoogiast ja samas arvestades andragoogika aluseid
- oskab kasutada karjäärinõustamisel efektiivseid nõustamistehnikaid ning teab ja järgib oma töös karjäärinõustaja eetikakoodeksit
- analüüsib nõustamisprotsessi, tegeleb enesereflektsiooni ning enesearenguga;
- teab erinevaid grupinõustamise metoodilisi võimalusi ja grupiprotsesse, oskab teadlikult valida vastavalt sihtrühmale
juhtimistehnikaid;
- omab valmisolekut osalemiseks valdkonna koostöövõrgustike ja erinevate töögruppide tegevustes, panustab valdkonna arengusse.​

Lõpetamise eeldused:
• Vähemalt 80% koolituspäevadel osalemine
• Lõputöö: eneseanalüüsi, e-õpimapi koostamine ja esitlus  
Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega.

KANDIDEERIMISEKS:
Täida ära koolitusele kandideerimise vorm hiljemalt 19. augustiks. 
Lisa taotluse juurde oma motivatsioonikiri ning CV.
Õppes osalemise eelduseks on kõrgharidus. PRAKTILINE INFO:
Ajakava:
1. moodul - 7.-8. september
Nõustamispsühholoogia (koolitaja Anneli Valdmann)  
2. moodul - 21.-22. september
Karjäärinõustamise põhimõtted, teenused ja meetodid (koolitaja Hele Kull)
3. moodul - 5.-6. oktoober
Erinevad etapid nõustamises ja nõustaja oskused (koolitaja Aira Kuusk)
4. moodul - 19.-20. oktoober
Grupinõustamine (koolitaja Anneli Valdmann)
5. moodul - 2.-3. november
Karjäärialane nõustamisprotsess (koolitaja Hele Kull)
Lõputööde suuline esitamine - 7. detsember

Esimesel koolituspäeval kohtume alati kl. 12.00-19.00 ja teisel koolituspäeval kl 10.00-17.00.

Tähtajad:
- kirjaliku lõputöö esitamine: 29. november
- lõputööde suuline esitamine & tunnistuste väljastamine: 7. detsember

Maht: 148 ak, millest auditoorse töö maht 88 akh, iseseisva töö maht 60 akh.
Koolituse õppekava leiad siit.

Asukoht:  Loov Ruum koolituskeskus, Tallinn, Pirni 7,  II korrus.
Koolitusruumidesse pääseb liftiga ning majas on invatualett.

Hind: 2320 eurot (hind sisaldab käibemaksu)
Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolitusel on võimalik kasutada nii töötukassa koolituskaardi koolitustoetust kui ka Sotsiaalkindlustusameti täienduskoolitustoetus, mida makstakse töötavale puudega inimesele tööalase enesetäiendamise eesmärgil. Kui soovid kandideerida riigitoetusega õppekohale, kooskõlasta palun juba enne kandideerimist, kas saad õppekoha rahastamise nõusoleku.
Õppemaksu on võimalik tasuda osamaksetena või kombineerides riiklikke õppetoetuseid ja omaosalust. Erikokkulepete osas võta palun ühendust!

Grupi suurus: max 20 osalejat.


Koolitajad:
Aira Kuusk - karjäärikirju praktik, sotsiaalne sotsiaaltöötaja, suure kogemusega nõustaja, energiline sisekoolitaja ning kogemusnõustajana taipamiste toetaja.
Anneli Valdmann -  psühholoog. Nõustajate koolitaja, juhendaja ja superviisor aastast 2009.  ESCÜ liige
Hele Kull - karjäärinõustaja (tase 6), coach ja superviisor (tase 6), ESCÜ liige

Koolituse lisainfo:  loovruum.assistent@gmail.com , 56 696 105