,,Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega''
25.10.2023-29.02.2024

Olete oodatud kandideerima!

Koolitusele on oodatud inimesed, kes on huvitatud abistavast elukutsest ja on valmis toetama ja edendama klientide igapäeva ja -toimetulekuoskuseid.  Peale koolituse läbimist on võimalik teha koostööd rehabilitasiooniasutustega, kohalike omavalitsustega ja haridusasutustega. Õppima asumise eelduseks on motivatsioon töötada tugiisikuna, head suhtlemisoskused ning võime taluda stressirohkeid olukordasid.

Koolituse eesmärk: Loov Ruum Koolituskeskuse Tugiisiku koolitus annab teadmised ja oskused toetamaks psühholoogiliselt ja sotsiaalselt haavatud täiskasvanuid, lapsi ja perekondi. Kogenud tugiisik arendab inimeses toimetulekuoskuseid ja toime tulemise võimekust, suunab inimest abi otsimise, abi saamise ja toetava võrgustiku poole. Ta on jõustaja, väärtustaja ja motiveerija.  
Koolitus sisaldab esmaabi- ja erivajadustega inimestega töötamise väljaõpet.
Õpetamas on sotsiaalvaldkonna spetsialistide täienduskoolituste valdkonnas silmapaistvad ja kogenud koolitajad.

Koolituse sisu:​
- Tugiisiku teenusealused ja eetika
- Seadusandlus 
- Arengupsühholoogia 
- Suhtlemispsühholoogia 
- Pingetega toimetulek ja stressi juhtimine 
- Erivajadustega kliendid 
- Võrgustikutöö 
- Esmaabi väljaõpe
- Praktika

Õpiväljundid. Koolituse läbinud isik:
- on teadlik tugiisiku teenuse olemusest ja selle eetilistest aspektidest;
- on kursis tööd puudutava seadusandlusega;
- lähtub töös arengupsühholoogia põhitõdedest ning oskab märgata ja toetada nii lapse kui ka täiskasvanu arenguvajadusi;
- oskab teenust kliendi erivajadusest lähtuvalt osutada;
- oskab kasutada erinevaid suhtlemisstiile ja - tasandeid;
- omab tööriistu, et tulla toime pinge- ja stressiolukordades;
- oskab teha koostöös formaalsete ja mitteformaalsete võrgustikega;
- oskab orienteeruda nii KOV avalikes kui ka muude abivõrgustike poolt pakutavates teenustes ja toetustes;
- oskav vajadusel esmaabi osutada.
-b tö

Lõpetamise eeldused:
• Vähemalt 80% koolituspäevadel osalemine
• Esmaabi mooduli läbimine (va juhul, kui teil on juba Esmaabi väljaõpe varasemalt läbitud ja saate seda tunnistusega tõendada). Soovitame siiski teadmisi värskendada.
• Praktika 100% läbimine, praktikajuhendaja positiivne hinnang
• Lõputöö tähtaegne esitamine ja koolitajate positiivne hinnang sellele
Koolituse lõpetamist tõendab tunnistus. Koolituse osalist läbimist tõendab koolitustõend. See väljastatakse juhul, kui õpe pole läbitud täismahus või puuduvad positiivsed hinnangud mõnede väljaõppe osade suhtes.


KANDIDEERIMISEKS:
1) Täida ära lehe allosas olev registreerimisvorm hiljemalt 5. oktoobriks.
2) Saada teele motivatsioonikiri 5. oktoobriks meiliaadressile loovruum.assistent@gmail.com. Kirja võite kirjutada vabas vormis ja selle pikkus võiks ca 0,5 lk. Sooviksime teada, miks te soovite õppida tugiisikuks ning kuidas teie varasemad kogemused, isiksuseomadused jmt. võiksid teid õppel toetada.
Mõlemad kandideerimise etapid on koolitusele kandideerimise lahutamatud osad.


KOOLITUSE PRAKTILINE INFO:

Ajakava:
1. sessioon (Tugiisiku teenuse alused ja eetika; suhtlemispsühholoogia osa I. Koolitaja: Piret Peters)
25.10.23 kl 12.00-19.00
26.10.23 kl 10.00-17.00
27.10.23 kl 10.00-17.00
28.10.23 kl 10.00-17.00


2. sessioon (Seadusandlus; võrgustikutöö; suhtlemispsühholoogia osa II. Koolitaja: Piret Peters)
8.11.23 kl 12.00-19.00
9.11.23 kl 10.00-17.00
10.11.23 kl 10.00-17.00
11.11.23 kl 10.00-17.00


3. sessioon (Arengupsühholoogia; psüühiliste erivajadustega kliendid. Koolitaja: Anneli Valdmann)
22.11.23 kl 12.00-19.00
23.11.23 kl 10.00-17.00
24.11.23 kl 10.00-17.00
25.11.23 kl 10.00-17.00


4. sessioon (6.-7. detsember Esmaabi moodul. Koolitaja: Merike Mets; 8. detsember Pingetega toimetulek ja stressi juhtimine ehk vaimse tervise esmaabi. Koolitaja: Anneli Valdmann)
6.12.23 kl 12.00-19.00
7.12.23 kl 10.00-17.00

8.12.23 kl 10.00-17.00

Kokku 15 koolituspäeva.

Igal esimesel õppesessiooni päeval kohtume kl. 12.-19.00 ja järgneval/järgnevatel päevadel kl. 10.00-17.00 arvestades kaugemalt tulijatega.

Juhendatud praktika mahus 30 akh: 9. detsember 2023 - 20. veebruar 2024.
Iseseisev töö: paralleelselt koolituspäevade ja praktikaga.
Lõputöö ja praktika tähtaeg: 20. veebruar 2024.
Koolituse lõpp ja tunnistuste väljastamine: 29. veebruar 2024.

Maht: 172 ak, millest auditoorse töö maht on 120 akh, praktika maht on 30 akh ning iseseisva töö maht on 22 akh.
Koolituse õppekava leiad siit (õppekava nr 13).

Loov Ruum Koolitused on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma Tugiisiku koolitus koos esmaabi väljaõppega hindamise 2023. aastal.


Koht:
Loov Ruum Koolituskeskus, Tallinn, Pirni 7. Ruumil on juurdepääs ratastooliga. Koolituskeskus kohaldab õppemetoodikat võimaluste piires erivajadustega õppijatele.  

Hind: 1700 €
Loov Ruum on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Samuti on võimalik kasutada Sotsiaalkindlustusameti täienduskoolitustoetus, mida makstakse töötavale puudega inimesele tööalase enesetäiendamise eesmärgil.

Grupi suurus: max 15 osalejat.

Koolitajad
Piret Peters - sotsiaalvaldkonna spetsialistide superviisor, sotsiaaltöötaja, andragoog, valdkonna töökogemus aastast 1999, tugiisikute koolitaja aastast 2005
Anneli Valdmann - psühholoog, sotsiaalvaldkonna spetsialistide superviisor,  töökogemus aastast 2004, nõustajate koolitaja aastast 2009
Merike Mets - medidsiiniõde, esmaabi väljaõppe koolitaja, kogemusnõustaja


Koolituse sisulised küsimused: loov.ruum@gmail.com, 56 696 105
Registreerimisküsimused:
loovruum.assistent@gmail.com

KANDIDEERIMISEKS TÄIDA PALUN ALLOLEV VORM HILJEMALT 5. OKTOOBRIKS:
Email again:
Kandideerin...
ÕPPE EEST TASUMINE. (NB! palun vali hoolega õige variant! Võid valida ka mitu, kui sul on alternatiive.)