„Psüühikahäiretega inimeste mõistmine ja toetamine“
27.-28. oktoober 2o23

98 osalejat 100-st soovitab seda koolitust kolleegidele ja tuttavatele.
 
Seda on võrreldud põneva kuuldemänguga, mis annab kaasa palju praktilisi ideid. 
See on üks meie enim nõutud sotsiaalvaldkonna spetsialistidele pakutavatest täienduskoolitustest.

Mida koolitus annab?  
Suurem teadlikkus vaimse tervise probleemidest, psüühikahäiretest ja nende mõjudest  
vaimsete ja emotsionaalsete riskide ja probleemide äratundmine
riskitegurid ja kaitsetegurid isiksuses ja keskkonnas
oskus märgata ohumärke endas, kliendis, alluvas või kolleegis
oskus ja julgus toetada ja aidata ennast ja kõrval olijaid
oskused haavatud inimest jõustada või motiveerida

tervemad suhted ja tervem õhustik kollektiivis
väiksem psüühiliste probleemide halvav ja häiriv mõju


1.   päev - 8 akah
Psüühikahäired - kogum erinevatest närvisüsteemihaigustest

Psüühikahäiretega seotud müüdid ja eelarvamused. Psüühikahäirete peamised põhjused.
Eneseskriining – riskitegurid ja kaitsetegurid. (psühhomeetriline test)
Schostromi vaimse tervise mudel.
Eneseskriining – stressi ja läbipõlemise näitajad. (psühhomeetriline test)

Ülevaade enim levinud psüühikahäiretest: Ärevus- ja stressispektrihäired.
Ülevaade enim levinud psüühikahäiretest: Meeleoluhäired - depressioon ja bipolaarne häire.
Stressihaldamise tehnika tutvustamine. (stressihaldamise kaardid)

2.   päev - 8 akh
Ülevaade psüühikahäiretest 3. osa: Aktiivsus- ja tähelepanuhäire.
Autismispektri häired, sh Aspergeri sündroom.
Intellektipuue. 
 

Psühhootilised häired, sh skisofreenia.
Käitumine enesele või teistele ohtliku inimese kõrval – seadusandluse võimalused.  
Levinumad manipulatsioonimustrid.
 ,,Ohver''- manipulaatoriga toime tulek.
 ,,Agressor''-manipulaatoriga toime tulek.
Koolituspäevade kokku võtmine.

Iga häirepildi või haiguse juures räägime, millist lähenemist ja suhtlemisviisi need inimesed vajavad. See võib eri probleemide puhul seinast-seina erineda. Räägime kontakti saavutamisest, jõustamisest, motivatsiooni loomisest, ressursikesksest lähenemisest,  abivõimalustest, a
itamise võimalustest ja piiridest, 

Koolituse õppekava fail avaneb siit. (õppekava nr 6).


Koolitaja: Anneli Valdmann, psüüholoog, koolitaja aastast 2009. Käesolevat koolitust on läbi viinud aastast 2013. Muuhulgas Eesti Töötukassa töötajatele ligi 30-s õppegrupis ning töötajate vaimsest tervisest huvitatud ettevõtetes, näiteks Maxima Eesti, Olympic Entertainment Group. 
Koht: Loov Ruum koolitusruumid, Pirni 7 Tallinn, ruum 29 või Talleksi Seminariruum Mustamäe tee 4 (anname aegsasti teada kummas ruumis koolitus toimub).
Erivajadusega osalejad: Koolitusruumidel on juurdepääs liikumispuudega inimestel. Oskame arvestada vaegnägijatest ning vaegkuuljatest osalejatega. Erivajadustest kirjutage palun registreerimisvormis. 
Ajakava: Esimesel päeval kl 12.00-19.00, teisel päeval kl 10.00-17.00. Päevades on 3 vahepausi.
Hind: 205 €/16 akh.
Saab kasutada Sotsiaalkindlustusameti täienduskoolitustoetus, mida makstakse töötavale puudega inimesele tööalase enesetäiendamise eesmärgil.
Maksetingimused: Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Kohast loobumisel kuni 14 päeva enne koolitust tagastatakse 100% osalustasust, kuni 7 päeva enne tagastatakse 80% osalustasust, hilisemal loobumisel tagastatakse 50%.
Grupi suurus: max 20 osalejat, kuna töötame grupitöö formaadis
Koolituse läbimisel väljastame koolitustõendi. 

Koolituse lisainfo:  Hanna Valdmann, 56 265 464, loovruum.assistent@gmail.com 
Registreerimiseks täida palun registreerimisvorm lehe allosas!

-----------------------------------------

Variant 2
Hetkel avatud gruppi pole planeeritud
Lühikoolitus - 8 akh
Psüühikahäired - kogum erinevatest närvisüsteemihaigustest
Lühiülevaade levinumatest psüühikahäiretest
Kuidas psüühikahäired mõjutavad tööelu
Psüühilise erivajadusega töötajate piirangud ja lahendused
Psüühilise erivajadusega töötajate erivõimed ja väärtus
--------------------------------------- 
   


Koolituse toimumise aeg: kokkuleppel tellijaga
Koolituse toimumise koht: kokkuleppel tellijaga
Osalejate arv grupis: kuni 20 inimest grupis, töö toimub psühhoharidusliku grupitöö vormis
Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi.

Koolitusel kasutatakse ...
... aktiivselt kaasavaid grupitöö meetodeid, lugusid, grupiarutelusid, praktilisi töölehti ja põhiinfot sisaldavaid jaotusmaterjale. Ei kasutata loenguformaati.Õppimine toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: vahelduvad lühiülevaated, arutelud, testid ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise ülesanded. Koolitusel kehtib grupitöö ja meeskonna konfidentsiaalsuse nõue.

Koolituselt saab kaasa kirjalikud jaotusmaterjalid ja lõõgastustehnikate kaardikomplekti printfaili  

Registreerumiseks täida palun allolev vorm! 
Email again:
Soovin osaleda...
Tasumine
Kinnitan ...