„Psüühikahäiretega inimeste mõistmine ja toetamine“
16.-17. mai 2024

98 osalejat 100-st soovitab seda koolitust kolleegidele ja tuttavatele.
 
Seda on võrreldud põneva kuuldemänguga, mis annab kaasa palju praktilisi ideid. 
See on üks meie enim nõutud sotsiaalvaldkonna spetsialistidele pakutavatest täienduskoolitustest.

Mida koolitus annab?  
- suurem teadlikkus vaimse tervise probleemidest, psüühikahäiretest ja nende mõjudest  
- vaimsete ja emotsionaalsete riskide ja probleemide äratundmise
- riskitegurid ja kaitsetegurid isiksuses ja keskkonnas
- oskus märgata ohumärke endas, kliendis, alluvas või kolleegis
- oskus ja julgus toetada ja aidata ennast ja kõrvalolijaid
- oskused haavatud inimest jõustada või motiveerida

- tervemad suhted ja tervem õhustik kollektiivis
- väiksem psüühiliste probleemide halvav ja häiriv mõju


Programm:
1. päev
Psüühikahäired - kogum erinevatest närvisüsteemihaigustest

Psüühikahäiretega seotud müüdid ja eelarvamused. Psüühikahäirete peamised põhjused.
Eneseskriining – riskitegurid ja kaitsetegurid. (psühhomeetriline test)
Schostromi vaimse tervise mudel.
Eneseskriining – stressi ja läbipõlemise näitajad. (psühhomeetriline test)

Ülevaade enim levinud psüühikahäiretest: Ärevus- ja stressispektrihäired.
Ülevaade enim levinud psüühikahäiretest: Meeleoluhäired - depressioon ja bipolaarne häire.
Stressihaldamise tehnika tutvustamine. (stressihaldamise kaardid)

2. päev
Ülevaade psüühikahäiretest 3. osa: Aktiivsus- ja tähelepanuhäire.
Autismispektri häired.
Intellektipuue. 
 

Psühhootilised häired, sh skisofreenia.
Käitumine enesele või teistele ohtliku inimese kõrval – seadusandluse võimalused.  
Levinumad manipulatsioonimustrid.
 ,,Ohver''- manipulaatoriga toime tulek.
 ,,Agressor''-manipulaatoriga toime tulek.
Koolituspäevade kokku võtmine.

Iga häirepildi või haiguse juures räägime, millist lähenemist ja suhtlemisviisi need inimesed vajavad. See võib eri probleemide puhul seinast-seina erineda. Räägime kontakti saavutamisest, jõustamisest, motivatsiooni loomisest, ressursikesksest lähenemisest,  abivõimalustest, a
itamise võimalustest ja piiridest, 

Koolituse õppekavaga saad tutvust teha siin.


Koolitaja: Anneli Valdmann, psüüholoog, koolitaja aastast 2009. Käesolevat koolitust on läbi viinud aastast 2013. Muuhulgas Eesti Töötukassa töötajatele ligi 30-s õppegrupis ning töötajate vaimsest tervisest huvitatud ettevõtetes, näiteks Maxima Eesti, Olympic Entertainment Group. 
Koht: Loov Ruum Koolituskeskus, Pirni 7 Tallinn
Erivajadusega osalejad: Koolitusruumidel on juurdepääs liikumispuudega inimestel. Oskame arvestada vaegnägijatest ning vaegkuuljatest osalejatega. Erivajadustest kirjutage palun registreerimisvormis. 
Ajakava: Esimesel päeval kl 12.00-19.00, teisel päeval kl 10.00-17.00. Päevades on 3 vahepausi.
Hind: 215 €/16 akh.
Saab kasutada Sotsiaalkindlustusameti täienduskoolitustoetus, mida makstakse töötavale puudega inimesele tööalase enesetäiendamise eesmärgil.  Lisainfot küsige meilil:  info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Maksetingimused: Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Kohast loobumisel kuni 14 päeva enne koolitust tagastatakse 100% osalustasust, kuni 7 päeva enne tagastatakse 80% osalustasust, hilisemal loobumisel tagastatakse 50%.
Grupi suurus: max 20 osalejat, kuna töötame grupitöö formaadis
Koolituse läbimisel väljastame koolitustõendi. 
Koolituse lisainfo:  Hanna Valdmann, 56 265 464, loovruum.assistent@gmail.com 

Osalejad on öelnud:
Elulised näited tegid koolituse põnevaks ja ei olnud ainult “kuiv teooria” vaid räägiti ka päris asju, see meeldis väga. Kindlasti oskan nüüd paremini arvestada, kui on tegu psüühikahäirega inimesega. - Anni
Sisukas, loogiline, intensiivne ning väga informatiivne. Kindlasti kogemusnõustaja töö juures vajalik tööriist. - Liisi
Väga põhjalik, teema oli nii huvitav, et oleks kindlasti tahtnud veel kuulata ja arutleda. - Annika
Konkreetne selge toetav. Näen ümbritsevat laiemalt. - Ervin
Registreerumiseks täida vorm:
Email again:
Soovin osaleda...
Tasumine
Kinnitan ...