,,Manipulatsiooni mustrid ja nendega toimetulek''

Kuidas teha vahet mõjutamisel ja manipulatsioonil?
Miks mõned inimesed kasutavad järjepidevalt manipuleerivaid suhtluslaade ja suhtes olemise viise?
8 mainupleerimismustrit ja neile vastamine
Kehtestav - ehk enese ja teise inimese piire kehtestav ja austav -  käitumine 
,,Agressor'' - ,,Allaandja'' - ,,Väärtustaja'' - 3 maailmatajumise, elamise ja suhtlemise laadi, liikumine ühest teise

Need on kokkuvõtlikult teemad, mida läbi käime. Ja muidugi praktilised mõtted, tehnikad ja lugemismaterjalid ka.

3-tunnine koolitus lühiversiooniks. 1 päev põhjalikumaks süüvimiseks ja mõjusamaks tehnikate õppimiseks