„Kaotuste ja elumuutustega
kohanemise toetamine“ 

16.-17. september 2023

Millele koolitus keskendub? 

Koolituse keskmes on leinaprotsess, mis käivitub elus ettetulevate kaotuste ja muutuste kogemisel. Koolitus toimub töötoa meetodil. Teemaga tutvutakse läbi praktilise tegevuse, miniloengute ning juhtumianalüüsi.

Teemad:

·         Elumuutused ja kaotused. Teema raames vaadeldakse erinevaid elus ettetulevaid muutusi ja kaotusi, mis võivad            käivitada leinaprotsessi.

·         Leinanõustamise alustalad ja eetika.

·         Eneseteadlikkus ja nõustamine.

·         Psüühilised kaitsed kaotuste ja muutustega kohanemisel.

·         Leinaprotsess täiskasvanul, lapsel ja vanemaealisel kliendil, komplitseeritud lein.

·         Leinaja-keskne sekkumine ja nõustamistehnikad.

Kursuse läbinud õppija
- oskab analüüsida täiskasvanu, lapse ja vanemaealise kliendi leinaprotsessi;
- oskab hinnata kliendi leinaprotsessi komplitseerumise riski;
- teab erinevatele kliendigruppidele sobivaid leinanõustamis- ja eneseabitehnikaid kaotusega kohanemiseks.

Koolituse läbimisel väljastame koolitustõendi.
Koolituse õppekava fail avaneb siit. (õppekava nr 16).

Koolitaja: Karmel Tall, MA (psühhoterapeut/koolitaja).
Koht: Loov Ruum koolitusruumid, Pirni 7 Tallinn, ruum 29
Ajakava: Esimesel päeval kl 12.00-19.00, teisel päeval kl 10.00-17.00. Päevades on 3 vahepausi.
Hind: 240 €/16 akh.
Saab kasutada Sotsiaalkindlustusameti täienduskoolitustoetus, mida makstakse töötavale puudega inimesele tööalase enesetäiendamise eesmärgil.
Maksetingimused: Koha õppegrupis tagab ettemaksuarve tasumine. Kohast loobumisel kuni 14 päeva enne koolitust tagastatakse 100% osalustasust, kuni 7 päeva enne tagastatakse 80% osalustasust, hilisemal loobumisel tagastatakse 50%.
Grupi suurus: min 12, max 20 osalejat

Erivajadusega osalejad: Koolitusruumidel on juurdepääs liikumispuudega inimestel. Oskame arvestada vaegnägijatest ning vaegkuuljatest osalejatega. Erivajadustest kirjutage palun registreerimisvormis.
Koolituse lisainfo:  Hanna Valdmann, 56 265 464, loovruum.assistent@gmail.comKoolitusega liitumiseks täida palun vorm:
Email again:
Soovin osaleda...
Koolituse eest tasub...
Kinnitan, et...