Kogemusnõustajate baaskoolitus - sügis 2019

29. augustil  algab kandideerimine uude kogemusnõustajate väljaõppe õppegruppi Tallinnas  - KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD!

Sügisgrupis on võimalik õppida riigihanke rahastusega  õppekohal ja üksikutel tasulistel lisaõppekohtadel.   Mis on nende õppekohtade erinevus?   

Riigihankerahastusega õppekohad on terviseteemade kesksed ning kaasnevad lisavastutused töö ja õppimise osas. Kandideerimine eeldab isiklikku kogemust kroonilisest haigusest või puudest taastumises; positiivset kohanemist tervisepiirangutega.  Lõpetaja võtab kohustuse pakkuda teenust sotsiaal- ja/või tervishoiu valdkonna organisatsioonides sh rehabilitatsioonimeeskondades (võib täiendada ka teiste tööviisidega). Õppija võtab kohustuse täita õppeprotsessi ajal ESF seireinfo küsimustikke. Sõlmitakse riigieelarvelise õppekoha õppeleping.  

Tasulised lisaõppekohad võivad olla seotud terviseteemadega, kuid nõustamisvaldkondadeks võivad olla ka sõltuvushäired, tõrjutus-kiusamine-vägivallakogemus, lein, rasked kaotused ja teised kriisiiga seotud teemad. Õpitu kasutamise viis ja kohad on lõpetaja enda valida. Sõlmitakse tasulise õppekoha õppeleping.  

Tasulise õppekoha õppemaks on selles õppegrupis 550 €.  Tasumisel on võimalik kasutada Töötukassa koolitustoetuseid.
Meie koolituse puhul tuleks Töötukassa rahastusel osalemiseks saada hiljemalt eelintervjuu ajaks eelkinnitus, kas Töötukassa on valmis teie õpet rahastama juhul, kui saate õppekoha alustavas grupis, Läbige kandideerimisprotsess teistega samadel alustel. Kui 19. septembril pakutakse teile kohta õppegrupis, saadame ise Töötukassale teie koolitusel osalemise registreerimistaotluse.  Vajadusel võib Töötukassa esinadaja meie poole pöörduda täpsema selgituse saamiseks. 
Lähema info koolitustoetuste tingimuste kohta leiad:

Koolitustoetus töötavale inimesele
Koolitustoetus tööotsijale
Koolitustoetus tööandjatele
 

Screen Shot 2019-08-03 at 183329png


Üldisteks õppima asumise eeldusteks on ...
  

Isikliku taastumisloo olemasolu (sh on olnud toeks lähedase taastumisele) ja valmidus seda kogemusnõustaja töös kasutada. 
Piisav taastumistase.
Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes.
Psühholoogiline küpsus.
Valmidus teha koostööd koolitajate ja kaasõppijatega.
Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada.
Valmidus kasutada oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise materjalina.
Valmidus teha praktikal ja töö ajal koostööd meeskonnas võrgustikutöös.
Kasuks tuleb nõustamise, kogemusnõustamise, puudega inimeste taastumise, eneseabiliikumise vm selle valdkonna teemaliste   täienduskoolituste varasem läbimine.     

Kui sa pole veel jõudnud, siis palun loe lähemalt ka meie koolituskeskuse kogemusnõustajate väljaõppest  kogemusnõustajate koolituse avalehelt ! Siit leiad õppe mahud, õppekava faili, meie töökogemuse ja muud tähtsat.

Kui peale kõige selle  läbi lugemist soovid kandideerida alustavasse õppegruppi, siis SIIT LINGILT leiad alustava koolituse ajakava ja registreerimisvormi