Karjäärispetsialisti väljaõpe        
14. oktoober 2023 – 31. jaanuar 2024

Koolitusele on oodatud inimesed, kel on kõrgharidus ja soov
ennast arendada karjäärinõustamise valdkonnas ning omandada karjäärinõustaja kompetentsid tööks karjäärinõustajana.       
Koolituse läbimine loob eelduse asuda 
tööle karjäärinõustajana koolides, noortekeskustes, karjääriõpetuse kursuste koolitajana (läbiviijana), avalikus ja erasektoris inimeste arengu toetajana,
personali- ja koolitusasutustes, organisatsioonide personali osakondades karjääriõppe ja karjäärijuhtimise alal.

Koolituse eesmärk: Omandada baasteadmised ja oskused tööks 
karjäärispetsialistina, et toetada inimesi kutse, töö, koolituse ja haridustee valikute tegemisel kogu elukaare jooksul.
Koolitus on väga praktiline ning koolituse lektorid on oma ala tunnustatud asjatundjad ja omavad antud
valdkonnas pikaajalist töökogemust


Koolituse sisu:​
- Karjäärinõustamise põhimõtted, teenused ja meetodid
- Nõustamispsühholoogia
- Erinevad etapid nõustamises ja nõustaja oskused
- Grupinõustamine
- Karjäärialane nõustamisprotsess eri sihtrühmadega
- Eneseanalüüsi koostamine

Õpiväljundid. Koolituse läbinud isik:
- omab oskust planeerida ja juhtida karjäärinõustamise protsessi lähtuvalt erinevatest karjääriteooriatest ning nõustamispsühholoogiast ja samas arvestades andragoogika aluseid
- oskab kasutada karjäärinõustamisel efektiivseid nõustamistehnikaid ning teab ja järgib oma töös karjäärinõustaja eetikakoodeksit

- analüüsib nõustamisprotsessi, tegeleb enesereflektsiooni ning enesearenguga;
- teab erinevaid grupinõustamise metoodilisi võimalusi ja grupiprotsesse, oskab teadlikult valida vastavalt sihtrühmale
juhtimistehnikaid;
- omab valmisolekut osalemiseks valdkonna koostöövõrgustike ja erinevate töögruppide tegevustes, panustab valdkonna arengusse.​

Lõpetamise eeldused:
• Vähemalt 80% koolituspäevadel osalemine
• Eneseanalüüsi koostamine ja esitlus  
Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega.


Koolituse praktiline info:

Ajakava:
1. moodul - 14-15. oktoober
Karjäärinõustamise põhimõtted, teenused ja meetodid, koolitaja Anneli Viires
2. moodul -  23-24. oktoober 
Nõustamispsühholoogia, koolitaja Anneli Valdmann
3. moodul - 18.-19. november (toimub erandina aadressil Mustamäe tee 4 seminariruumis!)

Erinevad etapid nõustamises ja nõustaja oskused, koolitaja Aira Kuusk
4. moodul - 29.-30. november 

Grupinõustamine, koolitaja Anneli Valdmann
5. moodul - 9.-10. detsember

Karjäärialane nõustamisprotsess, koolitaja Hele Kull
Lõputööde suuline esitamine - 20. jaanuar

Esimesel koolituspäeval kohtume alati kl. 12.00-19.00 ja teisel koolituspäeval kl 10.00-17.00.

Tähtajad:
- kirjaliku lõputöö esitamine: 15. jaanuar 2024
- lõputööde suuline esitamine: 20. jaanuar 2023
- tunnistuste väljastamine: 31. jaanuar 2024


Maht: 148 ak, millest auditoorse töö maht 88 akh, iseseisva töö maht 60 akh.
Koolituse õppekava leiad siit.   


Asukoht: 
Loov Ruum koolituskeskus, Tallinn, Pirni 7,  II korrus (va 3. moodul, mis toimub Mustamäe tee 4 seminariruumis).
Koolitusruumidesse pääseb liftiga ning majas on invatualett.


Hind: 1600 € + km (1920 eurot käibemaksuga)
Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolitusel on võimalik kasutada nii töötukassa koolituskaardi koolitustoetust kui ka Sotsiaalkindlustusameti täienduskoolitustoetus, mida makstakse töötavale puudega inimesele tööalase enesetäiendamise eesmärgil. Kui soovid kandideerida riigitoetusega õppekohale, kooskõlasta palun juba enne kandideerimist, kas saad õppekoha rahastamise nõusoleku.
Õppemaksu on võimalik tasuda osamaksetena või kombineerides riiklikke õppetoetuseid ja omaosalust. Erikokkulepete osas võta palun ühendust!

Grupi suurus: max 20 osalejat.


Koolitajad:
Aira Kuusk - karjäärikirju praktik, sotsiaalne sotsiaaltöötaja, suure kogemusega nõustaja, energiline sisekoolitaja ning kogemusnõustajana taipamiste toetaja.
Anneli Valdmann -   psühholoog. Nõustajate koolitaja, juhendaja ja superviisor aastast 2009.
Anneli Viires - koolinoorte karjääritee mudija ja nõustaja. On uuendamas oma karjäärispetsialisti kutset.
Hele Kull - karjäärinõustaja (tase 6), coach ja superviisor (tase 6), ESCÜ liige

Koolituse lisainfo:  loovruum.assistent@gmail.com , 56 696 105


Kandideerimiseks täida palun allolev vorm hiljemalt 1. oktoobriks.
Email again:
Kandideerin
ÕPPE EEST TASUMINE. (NB! palun vali hoolega õige variant! Võid valida ka mitu, kui sul on alternatiive.)