Kogemusnõustajate väljaõpe
Tallinna Kogemusnõustajate Kool aastast 2015 
Oleme töötukassa koolituskaardi partner.


Kandideerimine 2022 jaanuaris ja märtsis alustavatesse kogemusnõustajate õppegruppidesse on alanud! Täpsema info jaanuari õppegrupi kohta leiad siit, märtsi õppegrupi kohta siit ning kevadise Rakvere õppegrupi kohta siit,

Kogemusnõustajate koolitus, mida Tallinna Kogemusnõustajate Kool läbi viib  keskendub kohanemise, muutumise ja kriisist taastusmise teemadele. Need käivad kaasas ka tõsiste haiguste ja kaotustega. Lõpetades on sul võimalik teha tööd ja toetada psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas siis kui probleemid tulevad keerulistest olukordadest, näiteks töötus, füüsiline haigus või puue jmt. Tagame kindla ja usaldusväärse kvaliteedi.  Saad küsida soovitust meie lõpetajatelt ja ettevõtetelt, kus meie lõpetajad täna töötavad.          

Õppeprogrammi, ootused ja eeldused osalejatele, pädevused, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise tingimused ja muud väärtuslikku  leiad  õppekava failist
Tallinna Kogemusnõustajate Kool kasutab lisamooduliga õppekava mahus 200 akh.
Kogemusnõustaja koolitus kuulub õppekavarühma "Sotsiaaltöö ja nõustamine" ("Tervis ja Heaolu" alakategooria) 

-------------------------------- 
Koolitused toimuvad 2-päevaste õppesessioonidena 2-3-nädalaste intervallidega.
Koolituse kontakttundide maht on 152 akh - koolituspäevad, praktika, praktikajuhendamine      

Iseseisva töö maht on 48 akh - Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon,    

-------------------------------   

Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana. Praktiseerimise võimalusi otsitakse vajadusel koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast - füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema.
Õppegrupis on praktikaanalüüsi päevasid 2 - a' 6 akh ja need toimuvad Tallinnas.
Kovisioonigrupid moodustatakse vastavalt osalejate elukohtadele, ajad lepitakse kokku osalejate vahel. Maht on vähemalt 12 akh. Kordade arvu lepivad kokku osalejad.
Kirjalik lõputöö sisaldab * enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs) * kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk, eesti keeles) *   praktikakogemuse kirjeldus ja analüüs, Kokku 7-8 lk  
----------------------------------

Õppemaks tasulistel õppekohtadel 
on muutuv, sõltudes riigipoolsete toetuste olemasolust ja mahtudest. 
*     Õppemaksu hinna leiab jooksvalt avatud õppegruppide infolehelt
*    Õppemaks tasutakse ettemaksuna (va Töötukassa koolitustoetuste puhul) 
*    Tasumise kohustus ja tingimused on toodud õppelepingus

*   Õppemaksu õppe katkestamisel ei tagastata. Korraldus on kehtiv ka juhul, kui õpe katkestatakse koolitusorganisatsiooni poolt, (alus - riiklik õppekava 3.1 ja 3.2.6)
*    Mõjuvatel põhjustel on võimalik kokku leppida osade kaupa tasumine. Selleks esitatakse õppelepingu lisana taotlus-kinnituskiri maksegraafikuga. 
Osadena tasumisel: lasub õppijal kohustus tasuda kõik osamaksed õppemaksu täismahu summani ka õppe katkestamise korral. 
Screen Shot 2019-08-03 at 183329png
*     Loov Ruum on Töötukassa koolirtuspartner ning see annab võimaluse osaleda selles õppes Töötukassa koolitustoetusega.   
Täpsema info ja tingimused leiad :  

Koolitustoetus töötavale inimesele
Koolitustoetus tööotsijale
Koolitustoetus tööandjatele
 

Spetsialistid
 saavad arvestada koolitust erialase täienduskoolitusena.  
Töötajatel on võimalus taotleda koolituspuhkust ja/või tööandjapoolset koolituskulude hüvitamist, loe huvi korral siit ja siit

-------------------------------
Kandideerimise protsess
**    Kandideerimiseks tuleb täita kandideerimise ja eelintervjuule registreerimise ankeet, mis avaneb siis, kui uus õppegrupp kuulutatakse avatuks. 
 **   Tuleb ette nähtud ajal enne eelintervjuusid esitada motivatsioonikiri. Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV.
**    Tuleb osaleda eelintervjuul. Eelintervjuu toimub grupiprotsessina. Individuaalseid intervjuusid läbi ei viida.     
Kõik kandideerimise osad on kohustuslikud. 
**   Konkreetsed tähtajad leiab alati jooksvalt avatud kandideerimiste lehtedelt

------------------------------

Kui sul on küsimusi, siis võta ühendust!   
loovruum.assistent@gmail.com
56 696 105       
 

Kui tunned huvi edasiste Kogemusnõustajate koolitusgruppide vastu tulevikus, siis lisa ennast info saajate nimekirja siin vormil   
NB! Allolev ei ole alustavale koolitusele kandideerimise vorm! See siin on huvi tundjate vorm.
Email again: