Kogemusnõustajate väljaõpe
Tallinna Kogemusnõustajate Kool aastast 2015

Uus kandideerimisvoor avanes! :)
Tallinn, Tartu. Eesti ja vene keeles. 

Vaata lähemalt siit lingilt! 


---------------------------------       
Kogemusnõustajate koolitus, mida Tallinna Kogemusnõustajate Kooli läbi viib  keskendub kohanemise, muutumise ja kriisist taastusmise teemadele. Need käivad kaasas ka tõsiste haiguste ja kaotustega. Lõpetades on sul võimalik teha tööd ja toetada psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas siis kui probleemid tulevad keerulistest olukordadest, näiteks töötus, füüsiline haigus või puue jmt .     

Õppeprogrammi, ootused ja eeldused osalejatele, pädevused, koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise tingimused ja muud väärtuslikku  leiad riikliku õppekava failist
----------------------------------
Koolitused toimuvad 2-päevaste õppesessioonidena 2-3-nädalaste intervallidega.
Koolituse kontakttundide maht on 154 akh - koolituspäevad, praktika, praktikajuhendamine

Iseseisva töö maht on 46 akh = Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon,

-------------------------  

Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana. Praktiseerimise võimalusi otsitakse vajadusel koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast - füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema.
Õppegrupis praktikaanalüüsi päevi on 2 - a' 6 akh ja need toimuvad Tallinnas.
Kovisioonigrupid moodustatakse vastavalt osalejate elukohtadele, ajad lepitakse kokku osalejate vahel. Maht on vähemalt 12 akh. Kordade arvu lepivad kokku osalejad.
Kirjalik lõputöö sisaldab * enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)* kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)*   praktikakogemuse kirjeldus ja analüüs, Kokku 7-8 lk 
----------------------------------

Osalustasu tasulistel õppekohtadel 
võib erinevatel koolitusgruppidel muutuda, sõltudes võimalike riigipoolsete toetuste mahtudest. 
*    2018 õppeastal on õppemaks 500 € 
*    Osalustasu tasutakse ettemaksuna.  
*    Tasumise kohustus sätestatakse õppelepingus

*   Õppemaksu õppe katkestamisel ei tagastata. Korraldus on kehtiv ka juhul, kui õpe katkestatakse koolitusorganisatsiooni poolt, (alus - riiklik õppekava 3.1 ja 3.2.6)
*     Mõjuvatel põhjustel on võimalik kokku leppida tasumine osade kaupa tasumine (max 4 osas). Selleks on vajalik esitada õppelepingu lisana allkirjastatud taotlus-kinnituskirja osadena tasumise maksegraafiku ja tasumiste kohta.
*  Osadena tasumisel: lasub õppijal kohustus tasuda kõik osamaksed õppemaksu täismahu summani. 

______________________________

Spetsialistid saavad arvestada koolitust erialase täienduskoolitusena.
Töötajatel on võimalus taotleda koolituspuhkust ja/või tööandjapoolset koolituskulude hüvitamist (loe huvi korral siit ja siit ja siit).

-------------------------------------
Kandideerimise protsess
**    Kandideerimiseks tuleb täita kandideerimise ja eelintervjuule registreerimise ankeet, mis avaneb siis, kui uus õppegrupp kuulutatakse avatuks. 
 **   Tuleb ette nähtud ajal enne eelintervjuusid esitada motivatsioonikiri. Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV.
**    Tuleb osaleda eelintervjuul. Eelintervjuu toimub grupiprotsessina. Individuaalseid intervjuusid läbi ei viida. 
Kõik kandideerimise osad on kohustuslikud.  

------------------------------

9. õppegrupi  infoleht

-------------------------------


Kui sul on küsimusi, siis võta minuga ühendust!       

Novembris alustavatesse õppegrupidesse kandideerimiseks  saab registreerida siin lingil     Palun tutvuge enne registreerimist kandideerimistingimustega siin lingil


Kui tunned huvi järgmiste koolitusgruppide vastu, siis lisa ennast info saajate nimekirja siin  NB! Allolev ei ole alustavale koolitusele kandideerimise vorm! 
Email again: