Coaching ja supervisioon
Kellele ja milleks?
Coachingu ja supervisoonitöö on võimalus ennast töölaselt hoida, arendada ja laadida. Coaching ja supervisioon ehk töönõustamine on hea tee igaühele, kes soovib muutusi, lahendusi või toetust tööelus.

Mõtteid supervisioonist ...
Kui te tahaksite elus kohtuda inimesega, kes on 
elus ühtaegu õpetaja, nõustaja, toetaja ja konsultant, sinna juurde veel tähelepanelik vaatleja, ,,arst’’, coach ja ,,suurem sõber’’, siis püüdke kohtuda mõne superviisoriga! Hea superviisor kannab endas kõik neid rolle ja enamgi veel. Te võite teha koostööd keeruliste kliendijuhtumite lahendamiseks, meeskonda sobitumiseks, oma koha, rolli ja piiride leidmiseks või läbipõlemise ennetamiseks. Saab areneda inimene ja/või organisatsioon. ,,Supervisioon algab ja lõpeb töö teema juures, vahepeal võib olla ka teisi radu, mis tuleb läbi käia.’’
Superviisor on 
nagu teekaaslane või targem sõber, kellega asju arutada ja seeläbi endas inimestes, klientides, tööprotsessides või maailmaasjades selgust saada. Vahel kulub ära ka leebelt range
korralekutsuja, kes aitab meil piire tunnetada. Superviisor saab toetada
paljude keeruliste ja põnevate arenguprotsesside käima minemist ja käimas 
olemist. Aga … see kõik vajab üht väga olulist ressurssi – aega. Supervisoon on protsess, see ei ole lühikonsultatsioon. Mida suurema
valmisolekuga sellesse protsessi astuda, seda huvitavam ja viljakam see on.Supervisoonitöös osalemiseks on 3 võimalustindividuaalseltavatud grupinameeskonnanaLähemalt saad supervisiooni kohta lugeda ISCI (International Supervision and Coaching Institute) Eesti kodulehelt.
Lähemalt saad coachingu ja supervisiooni ja õppe kohta lugeda ISCI (International Supervision and Coaching Institute) lehelt.

Coachingus ja supervisoonitöös osalemiseks on 3 võimalust
individuaalne töö - üks-ühele suhe
töö avatud grupiga
töö meeskonna, tiimi või organisatsiooniga
Teen tööd kõigil siintoodud viisidel.

Olen tänaseks  Euroopa ANSE (Association of National Organisation for Supervision and Coaching in Europe) kvalifikatsiooniga superviisor ja coach. Kuulun Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse (ESCÜ). Minu superviisoriõpe kestis 2,5 aastat. Selle alla jääb vundamendina   psühholoogi haridus ja inimestega töötamise kogemus aastast 2004. See annab mulle tugeva pinna heaks tööks. 
Taus
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu leht -
ESCÜ
Association of National Organisation for Supervision and Coaching in Europe leht - ANSE 
 

Vajaksid sa coachingut või supervisiooni? Vajab seda sinu meeskond või meeskonnaliige? Võta minuga ühendust!